Open
  • House
  • Property size 5
  • Property size 1
  • Property size

座落于NEW WINDSOR 最有魅力的街道,此栋地处高位的别墅格外抢眼。全幅占地614平米,隶属于奥克兰政府区划”混合郊区住宅”,眼前机会和未来潜力无限。 楼上包含5个 ...

  • House
  • Property size
  • Property size
  • Property size

这栋房源坐落于无尾静街,占地1282平米大平地,隶属于“混合城市住宅区”。 老房建于1960年代,您可以选择,改造装修旧房,保留大地,维持土地银行或者 拆除旧 ...